Brugervilkår

Vilkårene er sidst ændret 31/8 2017

1. Brugervilkår vedrørende Diaetportalen.dk

Diaetportalen.dk udbydes af virksomheden IBSforum.
Har du spørgsmål til brugervilkårene er du velkommen til at kontakte os på hello@diaetportalen.dk.

2. Særligt vedrørende brugen af Diaetportalen.dk

Informationer og råd fra diaetportalen.dk kan ikke erstatte professionel rådgivning og må ikke benyttes som lægelig diagnose eller som erstatning for lægelig diagnose og vejledning. Har du sundhedsmæssige spørgsmål, eller er du i tvivl om din helbredstilstand, bør du kontakte din læge

3. Priser og betaling

De til enhver tid gældende priser for de forskellige produkter, man kan købe hos Diaetportalen.dk, fremgår af hjemmesiden. Alle priser på Diaetportalen.dk er inklusive moms.

På siden kan du betale med dankort og mobilepay. Vi modtager desværre ikke andre kort – hverken på siden eller via mobilepay. Ved ønske om køb af produkter uden gyldigt dankort, så kan du kontakte os pr mail med henblik på at købe produkter via kontooverførsel. Produkt fremsendes pr mail når betaling er modtaget.

4. Fortrydelsesret

Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17.
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, dvs. det tidspunkt, hvor du opretter dig som bruger.
Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Disse oplysninger findes i disse vilkår og i den ordrebekræftelse, du modtager. Du modtager også disse oplysninger på e-mail.
Hvis du f.eks. afgiver din bestilling mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette Diaetportalen.dk om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt . f.eks. pr. brev eller e-mail . skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.
Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til:
hello@diaetportalen.dk
eller på post til:
Diaetportalen
Akacielunden 5C
4000 Roskilde
For at lette administrationen bedes du samtidig oplyse dit fulde navn og brugernavn.

5. Reklamation og support

Opleves der problemer med funktionerne på Diaetportalen.dk, kan henvendelse ske til hello@diaetportalen.dk.

 

6. Ansvar

Nedenstående gælder medmindre andet følger af ufravigelige regler i dansk ret.
Diaetportalen.dk indeholder adskillige links til andre hjemmesider. Diætportalen indestår ikke for kvaliteten og indholdet af det materiale, der findes på disse hjemmesider, ligesom Diætportalen ikke indestår for forholdene omkring de private eller juridiske personer, hvortil der linkes.

Diætportalen, herunder selskabets ansatte, kan hverken direkte eller indirekte gøres ansvarlige for konsekvenser foranlediget af brugen af Diaetportalen.dk, herunder skader og tab som følge af downloading af materiale, åbning af programmer m.v.
Diætportalen kan endvidere ikke gøres ansvarlige for hverken fysiske eller psykiske skader, sygdomme m.v., der måtte opstå som følge af langvarig brug af diæterne på siden, uønsket vægttab eller forsøg på vægttab, ligesom direkte og indirekte tab i øvrigt er Diætportalen uvedkommende.
Uanset hvad kan Diætportalen aldrig blive ansvarlig for et større beløb, end det den pågældende bruger har betalt for at benytte produkter fra diaetportalen.dk de seneste 12 måneder før den skadevoldende hændelse.

7. Rettigheder

Alle rettigheder til hjemmesiden diaetportalen.dk, herunder design, indhold og delelementer som eksempelvis layout, tekst, grafik, fotografier og billeder tilhører virksomheden Diætportalen og må ikke uden Diætportalens konkrete forudgående skriftlige samtykke kopieres, vises eller distribueres til tredjemand.
Hvis du uploader materiale til Diætportalens blog eller facebook side eller indsætter links til materiale (eksempelvis tekst, billeder, lyd eller video), skal du sikre dig, at du har ret til at bruge materialet og gøre det tilgængeligt. Brugeren indestår for, at brugeren har de fornødne rettigheder, og brugeren skal friholde diaetportalen.dk for ethvert krav som følge af, at materiale, som brugeren har lagt ind, krænker andres rettigheder.

8. Personoplysninger og datasikkerhed

Dataansvarlig for Diaetportalen.dk er IBSforum ApS, Akacielunden 5C, 4000 Roskilde CVR-nummer: 36974419, telefon:27215235, e-mail: hello@IBSforum.dk.
Alle spørgsmål vedrørende datasikkerhed og behandling af personoplysninger i forbindelse med Diaetportalen.dk skal ske via ovennævnte kontaktinfo.

9. Logstatistik og cookies

Vi indsamler anonymiseret logstatistik på Diaetportalen.dk. Logstatistikken indeholder ikke personlige data, såsom e-mail adresse, navn eller postnummer. Logstatistikken bruges udelukkende internt i virksomheden, med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet. Logstatistik holdes strengt fortrolig og videregives eller sælges ikke til tredjepart.
Diaetportalen.dk registrerer ikke personlig information om dig og din færdsel på diaetportalen.dk via cookies.
Du kan slette cookies ved at gå ind i Internet Explorer og vælge “Funktioner”. Her vælger du “Internetindstillinger” og derefter “Slet cookies”. Du skal være opmærksom på, at du herved sletter ALLE cookies. Hvis du bruger en anden browser kan du søge vejledning i at fravælge og slette cookies i browserens dokumentation eller hjælpefunktion.

10. Lovvalg og værneting

Aftaler indgået vedrørende Diaetportalen.dk indgås på dansk og er undergivet dansk ret.
Enhver tvist vedrørende disse vilkår skal afgøres ved de danske domstole med retten i Roskilde som første instans.

Afslutningsvis vil vi ønske vores brugere god fornøjelse med diaetportalen.dk.
Husk iøvrigt altid at bruge jeres sunde fornuft, når det drejer sig om sundhed og ernæring!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart